Visszahívást kérek

Gyors tájékoztatásért, szaktanácsadásért lépjen kapcsolatba velünk! Kérdéseit megválaszoljuk!

META > Általános Üzleti Feltételek

ZENIT WEBÁRUHÁZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(továbbiakban: „ÁSZF”)

(HATÁLYOS: 2010 . szeptember 1-jétől)

Alapfogalmai:

Szolgáltató

Cégnév: ZENIT ® Logisztikai Eszközök Kereskedőháza Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2/b.
Bemutatóterem: 1095 Budapest, Ipar utca 2/b.
Levelezési cím: 1095 Budapest, Ipar utca 2/b.
Raktár: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
Telefon és fax: +36-1-430-8290; +36-1-299-0269; +36-1-688-1527; +36-1-688-1528
E-mail:info@zenitkft.hu
Webcím:www.zenitkft.hu
Adószám: 11845159-2-43
Uniós adószám: HU11845159
Cégjegyzékszám: 01-09-679411
Bankszámla szám:
HUF CIB Bank Zrt. 11100104-11845159-01000003
EUR CIB Bank Zrt. 11100104-11845159-70000007
EUR CIB Bank Zrt. 11100104-1184515 SWIFT:CIB HHUHB, IBAN HU72

(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

A bemutatóterem nyitva tartási ideje:

hétfőtől – csütörtökig: 8:00-16:30 (CET)
pénteken: 8:00 – 15:00 (CET)

Vásárló

Az, aki a Szolgáltató internetes felületén (továbbiakban: „Zenit Webáruház”) regisztrálja magát és a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol (a továbbiakban: „Vásárló”).

Fuvarozó

A Fuvarozó Magyarország területén: Magyar Posta Zrt. (1138.Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

A Fuvarozó Románia területén: Sprinter Kft. (1211. Budapest, Szabadkikötő út 4.)

A Fuvarozó a tevékenységét a ZENIT ® Logisztikai Eszközök Kereskedőháza Kft-vel kötött Szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Fuvarozó kiszállítja a Szolgáltató által átadott árut a Szolgáltató által megadott címre, és utánvétes fizetési mód választása esetén az áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Fuvarozó tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi. A ZENIT ® Logisztikai Eszközök Kereskedőháza Kft. a termékek kiszállítását saját szállítóeszközével is végezheti.

(a továbbiakban: „Fuvarozó”).

ÁSZF célja, Hatálya

ÁSZF Hatálya

Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Zenit Webáruház internetes felületen leadott valamennyi áru és szolgáltatás megrendeléssel kapcsolatos jogviszonyban. Az ÁSZF szabályozza a Zenit Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Zenit Webáruházzal összefüggő lényeges körülményeket.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Zenit Webáruházon keresztül vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Zenit Webáruház ÁSZF-ét bármikor módosíthassa. A Zenit Webáruház ÁSZF és annak mindenkori módosítása annak a Zenit Webáruház internetes felületen történő közzétételekor lép hatályba és mindazon áru és szolgáltatás megrendelésre alkalmazandó, melyet a hatálybalépést követően eszközöltek. A Zenit Webáruház ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Zenit Webáruház szolgáltatást biztosítja.

ÁSZF Közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Zenit Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a Zenit Webáruház internetes felületen regisztrálja magát.

Zenit Webáruház Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag Magyarország, és Románia területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyarország és Románia területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. Minden tranzakció esetében a Magyarországon hatályos jogrend szerint kell eljárni.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Zenit Webáruház honlap megszakítás- és hibamentes elérhetőségét, azonban, a világháló természetéből következően, azt garantálni nem tudja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a honlaphoz történő hozzáférése alkalmanként megszakadhat vagy korlátozásra kerülhet annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megfelelő karbantartási, fenntartási, vagy bővítési munkálatokat el tudja végezni.

Zenit Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató Zenit Webáruház internetes felületén történő regisztrációt követően leadott megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával és az elfogadás írásbeli (elektronikus formában) visszaigazolásával jön létre. A Vásárló megrendelése leadásával egyidejűleg a 2.1. pont értelmében a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. A regisztráció a Zenit Webáruházban való vásárlás feltétele. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést érvénytelennek minősítse, amennyiben a regisztrációban megadott adatok hiányosak, vagy nyilvánvalóan tévesek, illetve értelmezhetetlenek.

Regisztráció

A Zenit Webáruház rendelési felületéhez a Vásárló a regisztrációt követően kap hozzáférést. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztráció nem hoz létre állandó ügyfélszámlát, ezért a megrendelések leadásához minden alkalommal regisztráció szükséges. A Vásárló a regisztráció érdekében a Regisztráció menüpontra kattintva kitölti a megjelenő adatlapon látható üres mezőket.

A Vásárló a regisztrációval egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje, és a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően jövőbeni termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson el a Vásárló részére.

Megrendelés leadása

Vásárló a megrendelési folyamatot a Kosár Tartalma felirattal rendelkező box alatt lévő utolsó megrendelni kívánt tétel alatt található OK gomb megnyomásával indítja el. Itt meg kell adnia az elérhetőségét, a számlázási és szállítási adatait, az esetleges további szolgáltatási igényeit. Ezt követően az adatlap alján található Következő feliratú gomb megnyomásával léphet tovább a következő oldalra. A következő oldalon a Vásárló leellenőrizheti, majd az adatlap alján található Következő feliratú gomb megnyomásával jóváhagyhatja megrendelését. Sikeres megrendelés esetén ezt követően megjelenik a következő felirat: Megrendelését sikeresen rögzítettük!

Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása (visszaigazolása) után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az ugyfelszolgalat@zenitkft.hu elektronikus levelezési címen illetve munkaidőben a +36-1-430-8290 telefonszámon vagy a +36-1-688-1528-as fax számon teheti meg, a megrendelés elküldését követő 4 órán belül.

Szállítási Feltételek

A Zenit Webáruházban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak:

Regisztrált ügyfeleink részére a megrendelt árut házhoz szállítjuk, ha megfelelnek a Zenit Webshop ÁSZF-jében szereplő feltételeknek.

Szállítási cím

Házhoz szállítást Magyarország és Románia területén egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország és Románia területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

Amennyiben az Ügyfél nem kér szállítást, abban az esetben értesítést követően a termékek átvehetők raktárunkban, vagy bemutatótermünkben. Amennyiben a megrendelt eszközöket a megadott időponttól számított 5 munkanapon belül a Vásárló nem szállítja el, a Szolgáltató jogosult 1.000 Ft+Áfa/nap tárolási költséget felszámítani.

Szállítási módok, és költségek Magyarország területén:

Magyarország területén a kiszállítás ingyenes, amennyiben a Vásárló nettó 500.000 Ft értékű - akciós terméket nem tartalmazó – termék összeállítást rendel meg.

Kiszállítás Fuvarozó által

A Szolgáltató a Vásárló által a Zenit Webáruházon keresztül megrendelt termékek kiszállítására vonatkozóan az alábbi szállítási költség táblázatot alkalmazza. A Szolgáltató fenntartja a jogot az extrém méretű, tömegű, terjedelmű, vagy különösen sérülékeny, törékeny termékek szállítási költségének egyedi meghatározására.

A Fuvarozó cég csak munkanapokon, 8:00 és 16:00 óra között végzi a szállítást.

A Fuvarozó nem vállalja, hogy telefonon értesíti Önt a szállítás pontos időpontjáról, ezért javasoljuk, hogy olyan címet adjon meg, amelyen munkanapokon elérhető. Ha bármilyen oknál fogva, a Fuvarozó nem találja Önt a megadott címen, írásos értesítőt hagy a helyszínen, és további egy alkalommal újra megkísérli a kézbesítést. Ez többletköltséget nem von maga után. A második sikertelen kézbesítést követően a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni és a szállítási költséget valamint a megrendelt termék értékének 30%-át meghiúsulási kötbér címén a Vásárlónak kiszámlázni.

Kiszállítás a Szolgáltató saját szállítóeszközével

Ezt a kiszállítási formát alkalmazzuk, amennyiben a Vásárló kapcsolódó szolgáltatással (pl. szereléssel) együtt rendeli az általa kiválasztott terméket, valamint egyéb más okból ezen kiszállítási formát választja.

Ebben az esetben a Szolgáltató törekszik arra, hogy az Önnel egyeztetett időpontban történjen meg a kiszállítás.

1000 kg –ig5000 kg-ig5000 kg felett
Budapest (VIII, IX., XI., XXI. kerületeiben)Nettó: 10000 Ft
Bruttó 12500 Ft
Nettó: 30000 Ft
Bruttó 37500 Ft
Nettó: 50000 Ft
Bruttó: 62500 Ft
Budapest egyéb kerületeibenNettó: 12.000 Ft
Bruttó: 15000 Ft
Nettó: 40000 Ft
Bruttó: 50000 Ft
Nettó: 70000 Ft
Bruttó 87500 Ft
VidékreNettó: 130 Ft / km
Bruttó162 Ft / km
Nettó: 320 Ft / km
Bruttó: 400 Ft / km
Nettó: 400 Ft / km
Bruttó: 500 Ft / km

A vidéki utak esetében a számlázott távolság egyenlő az oda vissza út hosszával a Szállító telephelyétől számítva.

Amennyiben a Szolgáltató saját eszközével szállítja le a megrendelt terméket egyeztetett időpontban, a kézbesítés sikertelensége esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni és a szállítási költséget valamint a megrendelt termék értékének 30 %-át meghiúsulási kötbér címén a Vásárlónak kiszámlázni.

Rakodási költség meghatározása

A Zenit Webáruházban forgalmazott termékek esetében előfordulhat, hogy emberi erővel történő rakodásra, pakolásra is szüksége lehet a Vásárlónak. Cégünk a rakodási körülmények pontos ismeretében tudja meghatározni a pontos rakodási költséget ill. az az oldalon található rakodási költség kalkulátorral számítható.

Rakodási alapdíjak:

Budapest területén: minimum: 5.000 Ft + ÁFA
Magyarország területén: minimum: 10.000 Ft + ÁFA

Átvétel, meghatalmazás

A megrendelt terméke(ke)t csak a számlán (illetve szerződés-köteles termék esetén, a szerződésen is) szereplő Vásárló veheti át. Szerződés-köteles termék átvételére a Vásárló nem adhat másnak meghatalmazást. Egyéb esetekben, a meghatalmazás kitöltése és a szállító képviselőjének történő átadása után, meghatalmazott is átveheti a küldeményt.

Szállítási határidő

A Zenit Webáruházban kiválasztott és megrendelt termékeket Ön a lehetőségekhez képest átlagban 15 naptári napon belül, amennyiben a termék raktáron van: pár napon belül, vagy a megrendelését követő telefonos visszajelzésünk alkalmával egyeztetett időpontban veheti át. Ha a gyors lebonyolítás érdekében előnyösnek látszik, részszállításokat teljesít(het)ünk.

Vásárló jogai és kötelezettségei

Megrendelt termék visszaküldése (Szerződéstől történő elállás)

A Vásárlónak figyelemmel a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendeletre a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül jogosult a Szerződéstől elállni és a megrendelt terméket a Szolgáltató részére visszaküldeni. A visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A visszavásárlással kapcsolatos teendőket a visszáru nyomtatvány tartalmazza, melyet a Vásárló a Fuvarozótól minden vásárláskor az áruval együtt kézhez kap. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszatéríteni a Vásárlónak.

Kifogások, reklamációk

A Vásárló köteles a termék minőségét az átvételt követően haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben a leszállított terméken a szállítás közben sérülést fedez fel, köteles azt a szállítólevélen írásban jelezni.

Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a Vásárló a termék átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles bejelenteni. A rejtett hibát felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételétől számított 2 hónapon belül kell jelezni.

A reklamációt írásban kell benyújtani, a garanciális idő szempontjából az átvétel dátuma a mérvadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni.

Amennyiben a szerződő felek másképp nem állapodnak meg, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.

Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés feladásakor, előre átutalással –előlegbekérő alapján-, vagy a Fuvarozónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Fuvarozó a készpénz átvételéről átvételi elismervényt állít ki. A Fuvarozó a termékről szóló számlát a termékhez csomagolva, a termék kiszállításával egy időben kapja meg. A Szolgáltató részteljesítést is vállal, a Szállító részteljesítést elfogadhat.

Szavatosság, Jótállás

Szavatosság

A 'Szolgáltató' és a 'Vásárló' jogaira és kötelezettségeire a szavatosság tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Bármilyen probléma esetén kérjük először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Jótállás

A jogszabályban előírt kötelező jótállás kivételével a Szolgáltató az értékesített termékekre jótállást nem vállal.

Közös szabályok

A termék átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a szavatosság / jótállás egyébként érvényes, de a Vásárlónál külső behatások illetve nem rendeltetésszerű használat következtében keletkeztek a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Kérjük a számlát őrizze meg, mivel a szavatosság/ jótállási kötelezettségét a Szolgáltató csak a számla megléte esetében tudja teljesíteni a megvásárolt termék(ek) –re.

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Szolgáltató a Zenit Webáruházba történő regisztráció során a Vásárló által megadott adatokat a Szolgáltató jogosult a jogszabályban, valamint a 4.2 pontban meghatározott célból tárolni, kezelni valamint felhasználni.

A Zenit Webáruház szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Zenit Webáruház internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

Nevek, címek, e-mail cím, telefonszámok, faxszámok

Választhatóan megadható adatok:

Egyéb közlendő, számlázási név, számlázási cím, szállítási cím:

Marketing célú küldemények tiltása

A Vásárló jogosult megtiltani a 4.2 pont szerinti marketing célú küldemények részére történő továbbítását az ugyfelszolgalat@zenitkft.hu elektronikus levélcímre küldött nyilatkozatával.

Felelősség

Általános Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató felelőssége – a törvényi kivételektől eltekintve – a megrendelések teljesítésével kapcsolatban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül a kisebbik összeget: (i) a Vásárló által a megrendelés alapján a termékért megfizetett tényleges ár, vagy szolgáltatás esetén, a szolgáltatás tényleges díja (folyamatos szolgáltatás esetén 12 havi díj számítandó), vagy (ii) a tényleges kár összege. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a közvetett károkra, az elmaradt haszonra illetve más gazdasági veszteségekre. A Felek elismerik, hogy a Szolgáltató részére fizetendő díjak megállapítása a jelen pontban foglalt felelősségkorlátozás ill. -kizárás figyelembevételével történt.

Az itt rögzített felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlanságból, vagy bűncselekménnyel okozott károkért fennálló felelősségre.

A 8.1 alpont meghatározza a Szolgáltató megrendelés szerinti, illetve a megrendeléssel kapcsolatos teljes felelősségét; minden egyéb felelősség kizárásra kerül. Így kizárt különösen a többletköltségekért, elmaradt haszonért, közvetett károkért (ideértve többek között a várt, de elmaradt megtakarításokat és gazdasági előnyöket) fennálló felelősség.

Képek és minták

Az oldalainkon található képek mintának tekintendők, az eltérésekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, de törekszik rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. Az ajánlatokban, katalógusokban, prospektusokban, árlistákon képeken és rajzokon valamint egyéb dokumentumokon megadott adatok az áru méretére, súlyára, árára vonatkozóan tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató termékei műszaki továbbfejlesztésével illetve megszűntetésével kapcsolatos jogát fenntartja.

Világháló

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a világhálón vagy egyéb elektronikus úton késedelmesen, helytelenül, vagy hiányosan továbbított információkért.

A Vásárló elismeri, hogy a világháló nem teszi lehetővé a teljes mértékben biztonságos kommunikációt, továbbá felelősséget vállal az ebből eredő esetleges negatív következményekért, beleértve a világhálón továbbított azon adatok helyreállítását, amely a megrendelt termékek értékesítéséhez vagy szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.

Szerzői jogok

A jelen honlap teljes tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő adatok, információk, grafikus ábrák, képek, logók, szoftverek, digitális tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik és csak személyes felhasználásra szolgálnak.. Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra - részben vagy átdolgozott formában is – a Szolgáltató beleegyezése nélkül tilos.

Illetékes bíróság

A Szerződéssel összefüggő vagy az azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi olyan jogvita eldöntésére, melyre vonatkozóan nem a Pesti Központi Kerületek Bíróság, a Pest megyei Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság bír általános illetékességgel, a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.